duminică, 8 septembrie 2013

COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” DUCE MAI DEPARTE TRADIȚIA ȘCOLII NORMALE

Asistăm în prezent la o criză devastatoare de resurse umane în învățământ, criză ce afectează atât calitatea demersului didactic, cât și a educației în ansamblu. Astfel, dacă analizăm statistic intrările și ieșirile de cadre didactice din sistem la finele anului școlar 2012-1013, constatăm că raportul este dezechilibrat, în sensul că numărul profesorilor care se pensionează  este dublu față de numărul absolvenților care debutează în învățământ.
Cum putem rezolva această criză? Prin renașterea învățământului vocațional-pedagogic, prin revitalizarea liceelor pedagogice care se ocupă de formarea  inițială a învățătorilor și educatorilor. Pentru că au resurse, dar mai ales expertiză în formarea dascălilor, liceele pedagogice trebuie să redevină centre de resurse educaționale în comunitate.
Toate aceste aspecte au fost dezbătute recent la Constanța  unde s-a desfășurat  Consfătuirea națională a directorilor liceelor pedagogice, manifestare organizată de Ministerul Educației Naționale și de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, unde a participat și directorul Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște, doamna prof. Gabriela Istrate.  Directorilor liceelor pedagogice li s-a alăturat doamna prof. dr. Ecaterina Andronescu – Președintele Comisiei de învățământ, tineret și sport – Senatul României care a răspuns invitației Asociației Naționale a liceelor pedagogice. In calitate de președinte de onoare a Asociației, doamna prof. dr. Ecaterina Andronescu și-a exprimat încrederea în potențialul liceelor pedagogice, care pregătesc în fiecare an cadre didactice de  calitate pentru învățământul românesc. Șansa lor de a deveni profesori buni este mai mare dacă provin din liceul pedagogic, fiindcă numai aici experimentează practica pedagogică atât de importantă pentru o carieră didactică de succes.
În prezent, liceul pedagogic de la Târgoviște funcţionează cu patru profile: cel vocaţional - pedagogic, vechi de aproape un secol, cel umanist, cu profile filologie - bilingv engleză şi ştiinţe sociale şi cel real, cu profil matematică-informatică.
Absolvenţii profilului vocaţional pedagogic, urmează, în general, cariera didactică, continuând tradiţia Şcolii Normale. În felul acesta, strădania marelui cărturar Constantin Cantacuzino  şi a  dascălilor care au clădit renumele "Şcolii pedagogiceşti" din Târgoviște, este continuată şi dincolo de graniţele judeţului. Ceea ce odinioară a însemnat îndrăzneală, curaj şi multă muncă, astăzi înseamnă perseverenţă, seriozitate, responsabilitate, calităţi care transformă Liceul Pedagogic şi pe învăţăceii săi, într-o "stare de spirit". Liceul Pedagogic înseamnă a învăţa şi a-i învăţa pe alţii, înseamnă Educaţie.

Înfiinţat 1919  pentru a pregăti dascăli români care să educe tinerii din satele şi orăşelele din jur, Liceul Pedagogic asigură astăzi, pregătirea iniţială, dar şi educaţia pentru viaţă a tinerei generaţii. Rezultatele sunt rodul strădaniei faimoşilor înaintaşi, dar şi al muncii dascălilor şi elevilor de astăzi.
Absolvenții din acest an – o clasă compusă din 26 de eleve au înregistrat performanțe cu totul deosebite: un procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat de 100%,  cu medii generale foarte bune, dar și obținerea Diplomei de învățător-educator. În virtutea acestei calificări, 21 de tinere dăscălițe au participat la concursul de titularizare în învățământ, unde spre satisfacția mentorilor care le-au format 86% au promovat examenul, iar 50% dintre acestea au obținut  note peste 7. Este o confirmare a calității și seriozității pregătirii lor, punct de plecare pentru proiectul vizând relansarea învățământului pedagogic. Privim cu atenție către modelul finlandez care acordă  o mare importanță învățătorilor pentru rolul lor determinant în formarea copiilor, pentru amprenta hotărâtoare pe care o pun asupra startului fiecărui individ. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu