miercuri, 20 februarie 2013

Liceeni din comuna Vulcana-Băi la Bruxelles


Grupul Alianţa Europeană (EA) este unul din cele patru grupuri politice din Comitetul Regiunilor de la Bruxelles care a lansat în anul 2007 proiectul intitulat "Concurs pentru licee". Acest proiect a urmărit familiarizarea elevilor de liceu cu Uniunea Europeană şi abordarea unor teme precum: în anul 2009, creşterea gradului de conştientizare a importanţei creativităţii şi inovării pentru dezvoltarea personală, socială şi economică, pentru stimularea educaţiei şi cercetării şi pentru promovarea dezvoltării şi dezbaterii politice, în anul 2012, luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, în anul 2011, anul european al voluntariatului, în anul 2012, anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii.
Acest proiect s-a derulat în fiecare stat membru, iar domnul Emil Drăghici, primarul comunei Vulcana-Băi şi Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, ca membru al acestui grup politic al Comitetului Regiunilor, i-a revenit plăcuta misiune de a desemna liceul participant pentru acest concurs, începând din anul 2008.
În anul 2008 a fost desemnat Liceul "Constantin Carabela" Târgovişte, în anul 2009 - 2011 Liceul "Voievodul Mircea" Târgovişte, în anul 2012 Liceul de Arte "Bălaşa Doamna" Târgovişte.
Câştigătorii vor face o vizită în perioada 2 - 4 iulie 2013 la Comitetul Regiunilor, la Bruxelles, în timpul căreia vor lua parte la o serie de activităţi şi întâlniri şi vor asista la desfăşurarea lucrărilor sesiunii plenare, iar ei vor avea misiunea de a face o prezentare despre liceul şi regiunea de unde provin.

Anul acesta, 2013, Colegiul Naţional "Constantin Cantacuzino" a fost invitat să participe la acest proiect: Elevi cantacuzini din Vulcana-Băi, alături de doamna director Gabriela Istrate vor merge la Bruxelles pentru a reprezenta liceul şi regiunea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu