joi, 11 octombrie 2012

VIA-Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi Dezvoltare, drumul către succesul profesional


Proiectul se adresează unui grup ţintă din clasele a XI-a şi a XII-a, în vederea consilierii profesionale. Elevii vor putea cunoaşte care sunt joburile care-i reprezintă şi cărora le pot face faţă. Vor putea dobândi abilităţi în funcţie de evaluările obţinute în urma completării chestionarelor şi discuţiilor pe baza acestora.


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlul proiectului: VIA - Vocație, Interese, Autocunoaștere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/63742


VIA-Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional

ANUNŢ de recrutare a grupului Ţintă

Proiect POSDRU „VIA - Vocație, Interese, Autocunoaștere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional”

COLEGIUL NAȚIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO TÂRGOVIŞTE vă invită să participaţi la procesul de selecţie a participanţilor la activităţile de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, organizate în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013, “ VIA - Vocație, Interese, Autocunoaștere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional” al cărui beneficiar este SC Profiles International SRL, Braşov.
Obiectivul principal al acestei acţiuni constă în evaluarea psihoaptitudinală, respectiv consilierea şi orientarea psihoaptitudinală a unui număr de 100 elevi, din cadrul instituţiei.

Condiţie de participare
ü      Participanţii la selecţie trebuie să aparţină categoriei de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, ultimii 2 ani de studii în anul şcolar 2012-2012.
ü      Participanţii la selecţie nu trebuie să mai fi participat sau să participe în prezent la alte activităţi de consiliere şi orientare în cadrul unor proiecte similare.

Dosarul de selecţie:
Selecţia se face pe baza unui dosar care cuprinde:
1. ÎN FORMAT TIPĂRIT
1.      Formular POSDRU de înscriere în cadrul grupului țintă, completat integral, semnat pe fiecare pagină.
2.      Acord privind prelucrarea datelor personale, semnat.
3.      Chestionar de selecţie elev/student, completat integral, semnat.
4.      Acord/angajament de participare, semnat.
5.      Declaraţie de evitare a dublei finanţări, semnată.
6.      Adeverinţă eliberată de instituţie privind statutul de elev/student, în original.
7.      Copie după carnet elev/student, pagina cu date de identificare, autocertificată „Conform cu originalul” şi semnată.
8.      Copie după CI/BI, autocertificată „Conform cu originalul” şi semnată.

2. IN FORMAT ELECTRONIC, SCANAT ÎN FORMAT PDF, JPEG, PE CD :
Toate documentele mai sus menţionate vor fi scanate şi depuse inclusiv pe CD.

Întregul dosar se înaintează unuia dintre experţii locali desemnaţi, după cum urmază:
Profesor
ERCULESCU LAURA MARIA
Profesor
IONETE DARIUS
Profesor
NEDELCU CLAUDIA
Profesor
GHITA TATIANA

Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare.
Documentele menţionate la punctele 1 - 5 sunt disponibile în formă tipărită la fiecare dintre experţii locali din cadrul instituţiei, sau pot fi descărcate de pe site-ul proiectului www.via-consiliere.ro , secţiunea Selecţie Grup Ţintă.

Pentru informaţii suplimentare referitor la proiect, vă rugăm accesaţi site-ul www.via-consiliere.ro


Informaţii: Profesor Darius Ionete

Un comentariu:

  1. E foarte bun proiectul. Am auzit de el de la dl. profesor. Abia asteptam sa vedem in ce consta. Am inteles ca o sa completam un chestionar, la care va trebui sa raspundem onest, altfel nu vor conta concluziile, ele nefiind obiective.

    RăspundețiȘtergere